All posts by admin

Principiile impunerii

Principiile impunerii Există mai multe principii de impunere, precum: principii de echitate principii de politică financiară principii de politică economică principii social-politice Principiul echității fiscale Impunerea trebuie să fie universală, toți contribuabilii treubie să plătească impozit și toți trebuie să fie tratați fiscal la fel, deci se pretindea egalitate în fața impozitului. Cu timpul, acest […]

Elemente tehnice ale impozitelor

Impozitele – elemente tehnice Concretizarea și individualizarea fiecărui impozit are o deosebită importanță, atât pentru organele fiscale cât și pentru contribuabili. În acest scop, se folosesc următoarele elemente tehnice Subiectul impozitului sau contribuabilul = este persoana fizică/juridică obligată prin lege la plata impozitului. Dacă subiectul impozitului este cel care suportă plata atunci este impozit direct, iar […]

Clasificarea impozitelor

Impozitele – clasificare Impozitele se practică sub diverse forme. Acestea se clasifică în funcție de mai multe criterii. În funcție de trăsăturile de fond și de formă impozitele directe – se stabilesc nominal în funcție de veniturile sau averea acestora, fiind încasate la anumite termene precizate cu anticipație. La impozitele de acest tip – subiectul […]

Conținutul și rolul impozitelor

Impozitul Impozitul este o prelevare silită la dispoziția statului, fără contraprestație directă, imediată și cu titlu nerestituibil, a unei părți din veniturile sau averea persoanelor fizice/juridice în vederea acoperirii unor necesități publice. Caracteristici: prelevare silită, cu caracter obligatoriu, care se efectuează în numele suveranității statului. impozitul nu presupune și o prestație directă (și imediată) din […]

Estetica și comunicarea vizuală

Estetica și comunicarea vizuală – sinteze teoretice din “COMUNICARE VIZUALĂ” de Elenea Abrudan – Față de alte domenii, arta contribuie în cea mai mare măsura la definirea domeniului comunicării vizuale. Influența covârșitoare a artei poate explica efectul pe care imaginile îl au asupra noastră. Cu privire la faptul că  “trăim într-o civilizație a imaginii” este […]

Producția și conținutul știrilor

Introducere în studii media Cercetările de tip Gatekeeping Cercetările în domeniul media se focalizează pe: emițător mesaj receptor gatekeeping = filtrarea informațiilor Coduri prin care oamenii permit sau împiedică intrarea anumitor informații într-un sistem dat. Selecția subiectivă = proces de gândire colectivă prin care jurnaliștii luau deciziile editoriale. – relația angajat – angajator – relațiile […]

Imaginea și tipurile de imagini

Comunicare vizuală Imaginea Ce este imaginea? Imaginea poate fi definită ca ansamblul percepțiilor pe care un individ le are față de un obiect. “eikóna” (din greacă) = imaginea cu sensul de “eikóna”, se referă la imaginea unui lucru, la o viziune avută într-un vis și reprezentări materiale ale unei realități fizice, un portret, o statuie. În […]

2.3. Economia de mărfuri

Sistemul economiei de piață Activitatea economică, producția de bunuri, modul de satisfacere a trebuințelor a cunoscut în procesul evoluției sale istorice – două forme principale de organizare socială a producției: economia naturală și economia de schimb (de piață sau de mărfuri). Economia naturală este acea formă de organizare a activității economice în care fiecare producător […]

2.2. Marfa

Sistemul economiei de piață Marfa este cel mai important element al economiei de schimb care este produsă și vândută în deplină concordanță cu regulile pieței concurențiale. Schimbul este un proces de vânzare – cumpărare. Marfa – bun obținut în urma unei activități productive umane, care satisface anumite trebuințe. Este un bun economic (creat de munca […]