Romantism

Romantismul

1. Manifestare,  aparitie

Orientare ideologica, artistica si literara din prima jumatate a secolului al xIX – lea (aprox. 1790 – 1950), aparuta in spatial european.

Context istoric, Context filozofic, Manifest literar

– revolutiile burghezo – democratice, lupta pentru independenta si libertate nationala
– filozofia idealista germana (Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer)
– Victor Hugo, Prefata la drama Cromwell (1827): “Nu exista reguli, nici modele. […] Conceptul artei de frumos include si uratul si grotescul.”

2. Trasaturi/principii estetice

imaginatia – principiul fundamental de creatie; primatul sentimentului si al fanteziei creatoare
– subiectivitatea; expansiunea eului individual
– respingerea regulilor impuse de classicism; libertatea de creatie
– fascinatia misterului si a exceptionalului; antiteza; culoarea locala; interesul pentru mituri, folclor, simboluri, trecutul istoric, natura si spatii exotice
– cultivarea emotiei si a sentimentului; intensitatea trairilor (pasiunea); antiteza
– afirmarea individualitatii, a originalitatii, a spontaneitatii
– amestecul genurilor si al stilurilor

3. Surse de inspiratie/ teme

– folclorul loc, miturile, fantastical, fabulosul
– trecutul istoric (Evul Mediu)
– natura locala sau spatiile exotice
– exceptionalul (situatii, personaje)

4. Raportul cu timpul

– evadarea din realitate in fantezie, vis, trecut istoric, spatiu natal sau spatii exotice
– antiteza trecut – prezent

5. Personajul literar

– personaje exceptionale in imprejurari exceptionale
– antiteza (inger – demon); titanul
– personaje din toate mediile sociale
– victoria pasiunii
– drama omului
– particularul/ exceptionalul

6. Stilul

– stilul metaforic
– fuziunea genurilor si a speciilor
– largirea si imbogatirea limbii literare: limbaj popular, arhaic etc. (valoarea stilistica)

7. Specii cultivate/Reprezentanti in literatura universala

– specii dramatice: drama istorica (V. Hugo, Puskin), filozofica, lirica (Shelley)
– specii lirice: meditatia, elegia, romanta (Lamartine, V. Hugo)
– specii epice: legenda, balada (H. Heine), poemul (Heine, Byron, Keats, A de Vigny, Puskin, Lermontov, Eminescu), nuvela (istorica, fantastica – E. A. Poe), romanul (istoric, de aventuri, fresca) (Novalis, W. Scott, V. Hugo, E. A. Poe)

Reprezentanti in literatura romana

– C. Negruzzi, Gr. Alexandrescu, Mihai Eminescu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *