Categorie: Microeconomie

2.3. Economia de mărfuri

Sistemul economiei de piață Activitatea economică, producția de bunuri, modul de satisfacere a trebuințelor a cunoscut în procesul evoluției sale istorice – două forme principale de organizare socială a producției: economia naturală și economia de schimb (de piață sau de mărfuri). Economia naturală este acea formă de organizare a activității economice în care fiecare producător […]

2.2. Marfa

Sistemul economiei de piață Marfa este cel mai important element al economiei de schimb care este produsă și vândută în deplină concordanță cu regulile pieței concurențiale. Schimbul este un proces de vânzare – cumpărare. Marfa – bun obținut în urma unei activități productive umane, care satisface anumite trebuințe. Este un bun economic (creat de munca […]

2.1. Activitatea economică

Sistemul economiei de piață 2.1.1. Scopul activității economice Scopul este satisfacerea nevoilor, a trebuințelor indivizilor și are loc prin intermediul bunurilor create în activitatea economică. Activitatea economică este un subsistem, o componentă a activității umane, alături de cea politică, culturală, religioasă, educativă care are ca obiect producerea de bunuri economice. Desfășurarea activității economice în lumea […]